Dekalog św.Franciszka z Asyżu

1. Bądż człowiekiem pośród stworzenia,bratem między braćmi. 
2. Odnoś się z miłością i czcią do wszystkich istot stworzonych. 
3. Ziemia została ci powierzona jako ogród;zarządzaj nim mądrze. 
4. Z miłością do siebie samego troszcz się o człowieka, zwierzęta,rośliny,o wody i powietrze,aby ziemia nie pozostała ich pozbawiona. 
5. Używaj rzeczy oszczędnie,ponieważ marnotrastwo nie zapewnia przyszłości. 
6. Twoim zadaniem jest odsłaniać tajemnice pożywienia w taki sposób,ażeby życie karmiło się życiem. 
7. Rozwiąż węzeł przemocy,abyś zrozumiał,jakie są prawa życia i istnienia. 
8. Pamiętaj,że stworzenie nie odzwierciedla twojego tylko podobieństwa lecz jest wyobrażeniem Najwyższego Boga. 
9. Ścinając drzewo, pozostaw jego pęd, aby całkiem nie zniszczyć jego życia. 
10. Z szacunkiem stąpaj po kamieniach,bo każda rzecz ma swoją wartość. 

Tekst napisany na podstawie pism franciszkańskich przez o.Gianmario Polidor OFM.