Lp Stanowisko Imię i nazwisko
1. Prezes Zarządu Jerzy Lisowski
2. Wiceprezes Zarządu Marian Śliwowski
3. Wiceprezes do Spraw Finansowych/Skarbnik Waldemar Łapiński
4. Wiceprezes do Spraw Hodowlanych Mirosław Miałkowski
5. Wiceprezes Sekcji Drobiu i Drobnego Inwentarza Arkadiusz Kulesza
6. Sekretarz Krzysztof Druba
7. Członek Zarządu Regina Dylewicz
8. Członek Zarządu
Andrzej Drozdowski

 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

Lp Stanowisko Imię i nazwisko
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Zalewski
2. Członek Komisji Rewizyjnej Antoni Struk
3. Członek Komisji Rewizyjnej Tadeusz Młynarczyk
4. Członek Komisji Rewizyjnej Paweł Marcinkiewicz

 

 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Lp Stanowisko Imię i nazwisko
1. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Zbigniew Popko
2. Członek Sądu Koleżeńskiego Waldemar Szczyt
3. Członek Sądu Koleżeńskiego Waldemar Hankowski

 

 


KAPITUŁA DO SPRAW ODZNACZEŃ

Lp Stanowisko Imię i nazwisko
1. Przewodniczący Kapituły Mirosław Miałkowski
2. Członek Kapituły Stanisław Zalewski
3. Członek Kapituły Andrzej Drozdowski
4. Członek Kapituły Marek Kiersnowski
5. Członek Kapituły Andrzej Palikot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członek Sądu Koleżeńskiego